Oferta
  • Rozbiórka obiektów budowalnych
  • Prace demontażowe, rozbiórkowe i ziemne w obiektach zabytkowych – rozbiórki częściowe
  • Demontaż instalacji elektrycznej i skup kabla, miedzi, aluminium, stali
  • Demontaż klimatyzacji z usuwaniem freonu poprzez certyfikowaną organizację zgodnie o obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowanie freonem, najbardziej popularne czynniki chłodnicze, takie jak m.in. R22 i R134
  • Demontaż innych instalacji takich jak wentylacja, rury wodno-kanalizacyjne
  • Freecycling materiałów budowlanych, mebli i innego wyposażenia- bezpłatny odzysk i powtórne wykorzystanie
  • Wywóz gruzu betonowego i innego, odpadów z demontażu budynków, obiektów budowlanych
  • Nasze prace są wykonywane we współpracy z firmami posiadającymi konieczne zezwolenia co do zbierania, transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami.
  • Zlecenie realizujemy zgodnie z zaleceniami porozumienia dla bezpieczeństwa na budowie.

Bachleda-Curuś Rozbiórki MBBC

ul. Czerska 7/9 lok. 20

00-732 Warszawa

FAX 22 779 34 91

887 558 038

Copyright © Inwestycje Bachleda-Curuś | Bachleda-Curuś Rozbiórki MBBC